Moje Desatero prezidentské funkce

 1. Budu hájit demokratickou ústavu a bránit nástupu nové totality. Zastavím rozeštvávání národa nezodpovědnými medii a novináři – informace nikoliv indoktrinace, diskuze nikoliv cenzura.
 2. Chci podporu rodiny a rodičovství nikoliv proklamacemi, ale výstavbou bytů a předškolních zařízení. Výhodné hypotéky pro mladé rodiny. Výchova k rodičovství a zodpovědnosti ve vztazích. Jen mladé rodiny mohou zvrátit nepříznivou demografickou křivku.
 3. Zasadím se o rozvoj vzdělávací soustavy – konečně Komenský? Konceptuální myšlení a humanismus  místo biflování a indoktrinace. Vzdělávání pro život a pro rozvoj národa, nikoliv velkoprodukce zbytečných politologů.
 4. Mým politickým cílem je dosažení soběstačnosti ve strategických komoditách jako jsou základní potraviny a energie. Znovu získání kontroly nad vodou. Rozvoj českého průmyslu a zemědělství a jeho propojení s výzkumnými institucemi pro zajištění skutečných inovací a high-tech výroby. Investice do průmyslové, dopravní, vzdělávací a zdravotnické infrastruktury
 5. Zasadím se ve spolupráci se zodpovědnými politiky o konec nerozvážného zadlužování vedoucímu k nezvládnutelné inflaci a zahájíme směřování k vyrovnaným rozpočtům. Zapojení skutečných odborníků do tvorby a realizace koncepcí je nezbytné pro odvrácení hospodářského a společenského kolapsu.
 6. Zapojím se do propagace a podpory zdravého životního stylu – zdravé děti, zdravá rodina, zdravý národ. Čím méně zatížíme zdravotní systém i sebe zbytečnými onemocněními, tím více prostředků a času lékařů a sester zbude na léčbu těch nemocí, které přicházejí, aniž bychom je zvali.
 7. Budu prosazovat zahraniční politiku hájící národní zájmy. Náš stát nesmí být beranidlem cizích zájmů. Udržování přátelských vztahů se sousedy blízkými i vzdálenějšími na základě vzájemného respektu a oboustranně výhodné spolupráce. Předcházení vojenským konfliktům a budování Evropy jako kontinentu mírového soužití spolupracujících národních států, nikoliv jako Evropský svaz provincií.
 8. Začneme se společně zabývat skutečnou ekologií a efektivní ochranou životního prostředí a globálního klimatu, nikoliv falešným „Green deal“ blouznivců z EK doprovázeným plýtváním a devastací ekonomiky. Podpořme rozvoj inovativních zelených technologií pro reálnou ochranu planety před následky nezřízeného drancování přírodních zdrojů. Ideologie eko-fanatiků nemůže zvítězit nad racionálně pojímanou ekologií.
 9. Moje role bude spočívat v koordinaci spolupráce mezi prezidentem, vládou, poslaneckou sněmovnou a senátem. Účinná a aktivní spolupráce těchto orgánů je nezbytným faktorem pro rozvoj našeho státu a národa – vzpomeneme si už konečně na Svatoplukovy pruty, nebo jimi budeme dál jen mrskáni?
 10. Z pozice prezidenta se budu zasazovat za vybudování obranyschopné armády a policie nepodléhající politickým a ideologickým tlakům. Spravedlnost a zákonnost jsou základem fungování státu, nedopustím podrývání základů našeho státu.

Moje Desatero prezidentské funkce

 1. Budu hájit demokratickou ústavu a bránit nástupu nové totality. Zastavím rozeštvávání národa nezodpovědnými medii a novináři – informace nikoliv indoktrinace, diskuze nikoliv cenzura.
 2. Chci podporu rodiny a rodičovství nikoliv proklamacemi, ale výstavbou bytů a předškolních zařízení. Výhodné hypotéky pro mladé rodiny. Výchova k rodičovství a zodpovědnosti ve vztazích. Jen mladé rodiny mohou zvrátit nepříznivou demografickou křivku.
 3. Zasadím se o rozvoj vzdělávací soustavy – konečně Komenský? Konceptuální myšlení a humanismus  místo biflování a indoktrinace. Vzdělávání pro život a pro rozvoj národa, nikoliv velkoprodukce zbytečných politologů.
 4. Mým politickým cílem je dosažení soběstačnosti ve strategických komoditách jako jsou základní potraviny a energie. Znovu získání kontroly nad vodou. Rozvoj českého průmyslu a zemědělství a jeho propojení s výzkumnými institucemi pro zajištění skutečných inovací a high-tech výroby. Investice do průmyslové, dopravní, vzdělávací a zdravotnické infrastruktury
 5. Zasadím se ve spolupráci se zodpovědnými politiky o konec nerozvážného zadlužování vedoucímu k nezvládnutelné inflaci a zahájíme směřování k vyrovnaným rozpočtům. Zapojení skutečných odborníků do tvorby a realizace koncepcí je nezbytné pro odvrácení hospodářského a společenského kolapsu.
 6. Zapojím se do propagace a podpory zdravého životního stylu – zdravé děti, zdravá rodina, zdravý národ. Čím méně zatížíme zdravotní systém i sebe zbytečnými onemocněními, tím více prostředků a času lékařů a sester zbude na léčbu těch nemocí, které přicházejí, aniž bychom je zvali.
 7. Budu prosazovat zahraniční politiku hájící národní zájmy. Náš stát nesmí být beranidlem cizích zájmů. Udržování přátelských vztahů se sousedy blízkými i vzdálenějšími na základě vzájemného respektu a oboustranně výhodné spolupráce. Předcházení vojenským konfliktům a budování Evropy jako kontinentu mírového soužití spolupracujících národních států, nikoliv jako Evropský svaz provincií.
 8. Začneme se společně zabývat skutečnou ekologií a efektivní ochranou životního prostředí a globálního klimatu, nikoliv falešným „Green deal“ blouznivců z EK doprovázeným plýtváním a devastací ekonomiky. Podpořme rozvoj inovativních zelených technologií pro reálnou ochranu planety před následky nezřízeného drancování přírodních zdrojů. Ideologie eko-fanatiků nemůže zvítězit nad racionálně pojímanou ekologií.
 9. Moje role bude spočívat v koordinaci spolupráce mezi prezidentem, vládou, poslaneckou sněmovnou a senátem. Účinná a aktivní spolupráce těchto orgánů je nezbytným faktorem pro rozvoj našeho státu a národa – vzpomeneme si už konečně na Svatoplukovy pruty, nebo jimi budeme dál jen mrskáni?
 10. Z pozice prezidenta se budu zasazovat za vybudování obranyschopné armády a policie nepodléhající politickým a ideologickým tlakům. Spravedlnost a zákonnost jsou základem fungování státu, nedopustím podrývání základů našeho státu.