Prohlášení kandidáta

Proč kandiduji na funkci prezidenta České republiky

Moji spoluobčané, Češi, Moravané, Slezané a Slováci, žijící v České Republice.

Brzy uplyne 33 let od listopadu 1989, kdy jsme vyjádřili svoji touhu budovat v naší zemi demokracii a ukončit jednou provždy totalitu, která vystřídala šestiletou totalitu německé okupace a brzdila 41 let rozvoj našeho národa. 33 let je doba, za kterou vyroste nová generace, je to doba kterou potřebovala Jižní Korea k tomu, aby se dostala z pozice čtvrté nejzaostalejší země mezi nejrozvinutější země světa. Kam jsme za tuto dobu pokročili my od listopadu 1989?

Na místo demokracie zde máme demokraturu vyznačující se neustálými politickými a korupčními skandály. Jedna reforma střídá druhou a nevěrohodní a neschopní politici mají na problémy, které sami způsobují, jediné řešení, a to je utahování opasků občanům této země. Nikoliv sobě.

Jedno staré přísloví praví:“ Vede-li vás kulhavý krákoravý havran, dojdete k mršině“. Já nechci být veden těmito lidmi, nechci aby naše děti, vnuci a celý tento národ byl dovlečen do nové totality a chudoby.

Prvním krokem k nápravě jsou volby do místních zastupitelstev a do senátu. Bude to zkouška a my musíme prokázat, zda jsme se poučili.

Dalším milníkem na cestě k demokracii bude volba prezidenta České republiky. Mainstreamová média uhnětou další loutku, kterou budou chtít dotlačit na Hrad do funkce prezidenta. Zase to bude reality show, jejímž výsledkem bude možnost volit menší zlo. Personálně vyprázdněné zplanělé politické strany nejsou schopny nabídnout věrohodného kandidáta.

Pokud je nám ve volbách dána pouze možnost volit mezi špatným a horším, pak nežijeme v demokracii.

Je to smutná vizitka po 33 letech budování nové společnosti, kde pravda a láska měla zvítězit nad lží a nenávistí. Zatím lež a nenávist rozsévají média a politici. Místo svobodného života usilují o totální kontrolu nad naší myslí, životem, majetkem, rodinami a dětmi.

K tomu potřebují politické maňásky a nový prezident má být jedním z nich. Marně hledám mezi kandidáty toho, který by měl moji důvěru a kterému bych rád dal hlas ve volbách. Byl jsem tak postaven před rozhodnutí buď k volbám vůbec nejít, a nebo přijmout životní výzvu a kandidovat sám ve volbách na funkci prezidenta České republiky. Zvolil jsem druhou variantu a oznamuji svoji kandidaturu.

Sestavil jsem tým ze schopných a důvěryhodných lidí, jehož prvním úkolem bude zajistit nejméně 50 000 podpisů pro podání kandidatury. Není mým úmyslem utrácet miliony za billboardy s přihlouplými slogany, kde se na vás culí stylizovaný prefabrikát kandidáta, slibující vám cokoliv, co nikdy nesplní. Při kampani budu spolupracovat s nezávislými médii, kde ještě existuje novinářská profesionalita a lidský charakter. Zde budu komunikovat s voliči a sdělovat své politické názory a svůj program. Chci být Českým prezidentem spolupracujícím s vámi na rozvoji naší vlasti a národa, nikoliv poskokem zájmových tuzemských a zahraničních politických kruhů.

Nebyl jsem členem žádné strany ani před, ani po listopadu 1989, mám čisté lustrační osvědčení, původ mého majetku je bez nejasností. Ve své dosavadní pedagogické a vědecké práci jsem se vždy snažil pracovat ve prospěch nás všech a za svoji práci jsem dostal celou řadu významných ocenění a jmenování do vědeckých a oborových rad předních našich univerzit, což je popsáno v přiloženém životopise.

Ve funkci prezidenta chci zvednout prapor naší upadající státnosti, chci být praporem, pod kterým se můžete shromáždit vy všichni, kteří chcete pracovat pro rozkvět naší vlasti a našeho národa. Tento prapor zdvihnete vy svými hlasy ve volbách a nám všem dodá odvahu postavit se proti lži, nenávisti a snaze o zavedení nové globální totality.

Chci být prezident vnímající bolesti naší země a jejích občanů, chci být partnerem a štítem pro ty, kteří se cítí být poškozeni systémem, chci být prezidentem sebevědomého nezávislého státu a spokojených občanů.

Základní principy, které přináším do výkonu úřadu prezidenta České republiky:

Jmenuji jen takového premiéra a takovou vládu, kde budou jednotlivá ministerstva vedena důvěryhodnými a kompetentními politiky s odborností pro danou oblast. V tomto bodě neustoupím žádnému nátlaku ani ze strany předsedy senátu, ani jiných zájmových skupin a účelových koalic.

Chci přizvat skutečné odborníky ke tvorbě koncepce politického, hospodářského, lesnického a zemědělského, vzdělávacího, právního, zdravotního, kulturního a sociálního rozvoje naší vlasti. Politické rozhodovací procesy musí být konečně založeny na konsensu odborníků, nikoliv motivovány politickými handly a šmelinou. Naše země má odborníky, kteří jsou schopni připravit dlouhodobou koncepci rozvoje armády, policie, hasičských a záchranných složek. Tato koncepce musí vycházet ze skutečných potřeb naší země, musí mít podporu vojáků, policistů, hasičů a záchranářů, kterých se bude bezprostředně týkat. Realizaci této koncepce nesmí narušovat a ničit zájmy různých lobbistů a korupčníků.

Jako prezident a vrchní velitel ozbrojených složek nikdy nepřipustím, aby byly zneužity proti lidu této země a aby byla armáda oslabována korupcí.

Postavím s jakékoliv snaze o zneužití politické moci a vnucování vakcinace neprověřenými přípravky celé generaci a zejména dětem. Toho jsme byli přímými svědky. Stejně tak budu stát ve vašem čele, pokud budete demonstrovat za svá práva proti vládě, která je bude porušovat vědomě nebo kvůli své neschopnosti.

Zvláštní pozornost budu věnovat médiím, zejména veřejnoprávním, která nesou svůj díl viny na současné politické situaci a krizi vedoucí k nevídané inflaci. Tato média se stala součástí cenzury, poklesla na úroveň normalizační žurnalistiky. Místo zdroje objektivních informací se stala nástrojem propagandy a indoktrinace podle zadání těch, kterým slouží politické loutky.

Budu iniciovat vznik koncepce samostatné zahraniční politiky, neboť dobré sousedské vztahy jsou pro život v míru lepší, než bombardéry, raketomety a tankové divize. Dobré vztahy prospívají obchodu, hospodářskému a kulturnímu rozvoji nás a našich sousedů blízkých i vzdálených. Fanatická nenávist není cestou k mírovému soužití mezi národy a naše země nebude beranidlem pro dosažení cizích zájmů.

Náš stát prostřednictvím zodpovědných politiků musí mít rozhodující vliv na strategické oblasti, jako jsou zejména vodní  a surovinové zdroje, potraviny, energetika, doprava a životní prostředí. Musí zasáhnout rychle a razantně vždy, když spravování a využívání těchto zdrojů, ať už v soukromém či státním vlastnictví, není ku prospěchu lidu naší země.

Prioritní oblastí je pro mě ochrana instituce manželství, podpora rodiny a výchova mladé generace ke zodpovědnosti ve vztazích. Národ, kde se nerodí děti a který si neváží svých seniorů, spěje ke svému zániku. Rád bych viděl, jak mladé rodiny mají více dětí a dětský smích zaplavuje náměstí, sídliště a návsi. Proto podpora rodiny bude mojí velkou prioritou doprovázenou činy.

Chci aktivně spolupracovat s novou vládou, sněmovnou a senátem na uskutečňování politiky vedoucí k rozvoji naší vlasti. Věřím, že jsme se všichni poučili z chyb učiněných po listopadu 89 a v nadcházejících volbách nebudeme důvěřovat planým slibům politických mafiánů, nekňubů a pokrytců.

Nenechme se ovládat za pomoci lží, strachu, rozséváním nenávisti a zloby.

Zvedněme symbolický prapor našeho národa, abychom mohli naše životy prožít šťastně v kruhu rodiny, našich přátel a mezi svobodnými spoluobčany ve svobodné zemi.

Jaroslav Turánek

Prof. Turánek

Prohlášení kandidáta

Proč kandiduji na funkci prezidenta České republiky

Moji spoluobčané, Češi, Moravané, Slezané a Slováci, žijící v České Republice.

Brzy uplyne 33 let od listopadu 1989, kdy jsme vyjádřili svoji touhu budovat v naší zemi demokracii a ukončit jednou provždy totalitu, která vystřídala šestiletou totalitu německé okupace a brzdila 41 let rozvoj našeho národa. 33 let je doba, za kterou vyroste nová generace, je to doba kterou potřebovala Jižní Korea k tomu, aby se dostala z pozice čtvrté nejzaostalejší země mezi nejrozvinutější země světa. Kam jsme za tuto dobu pokročili my od listopadu 1989?

Na místo demokracie zde máme demokraturu vyznačující se neustálými politickými a korupčními skandály. Jedna reforma střídá druhou a nevěrohodní a neschopní politici mají na problémy, které sami způsobují, jediné řešení, a to je utahování opasků občanům této země. Nikoliv sobě.

Jedno staré přísloví praví:“ Vede-li vás kulhavý krákoravý havran, dojdete k mršině“. Já nechci být veden těmito lidmi, nechci aby naše děti, vnuci a celý tento národ byl dovlečen do nové totality a chudoby.

Prvním krokem k nápravě jsou volby do místních zastupitelstev a do senátu. Bude to zkouška a my musíme prokázat, zda jsme se poučili.

Dalším milníkem na cestě k demokracii bude volba prezidenta České republiky. Mainstreamová média uhnětou další loutku, kterou budou chtít dotlačit na Hrad do funkce prezidenta. Zase to bude reality show, jejímž výsledkem bude možnost volit menší zlo. Personálně vyprázdněné zplanělé politické strany nejsou schopny nabídnout věrohodného kandidáta.

Pokud je nám ve volbách dána pouze možnost volit mezi špatným a horším, pak nežijeme v demokracii.

Je to smutná vizitka po 33 letech budování nové společnosti, kde pravda a láska měla zvítězit nad lží a nenávistí. Zatím lež a nenávist rozsévají média a politici. Místo svobodného života usilují o totální kontrolu nad naší myslí, životem, majetkem, rodinami a dětmi.

K tomu potřebují politické maňásky a nový prezident má být jedním z nich. Marně hledám mezi kandidáty toho, který by měl moji důvěru a kterému bych rád dal hlas ve volbách. Byl jsem tak postaven před rozhodnutí buď k volbám vůbec nejít, a nebo přijmout životní výzvu a kandidovat sám ve volbách na funkci prezidenta České republiky. Zvolil jsem druhou variantu a oznamuji svoji kandidaturu.

Sestavil jsem tým ze schopných a důvěryhodných lidí, jehož prvním úkolem bude zajistit nejméně 50 000 podpisů pro podání kandidatury. Není mým úmyslem utrácet miliony za billboardy s přihlouplými slogany, kde se na vás culí stylizovaný prefabrikát kandidáta, slibující vám cokoliv, co nikdy nesplní. Při kampani budu spolupracovat s nezávislými médii, kde ještě existuje novinářská profesionalita a lidský charakter. Zde budu komunikovat s voliči a sdělovat své politické názory a svůj program. Chci být Českým prezidentem spolupracujícím s vámi na rozvoji naší vlasti a národa, nikoliv poskokem zájmových tuzemských a zahraničních politických kruhů.

Nebyl jsem členem žádné strany ani před, ani po listopadu 1989, mám čisté lustrační osvědčení, původ mého majetku je bez nejasností. Ve své dosavadní pedagogické a vědecké práci jsem se vždy snažil pracovat ve prospěch nás všech a za svoji práci jsem dostal celou řadu významných ocenění a jmenování do vědeckých a oborových rad předních našich univerzit, což je popsáno v přiloženém životopise.

Ve funkci prezidenta chci zvednout prapor naší upadající státnosti, chci být praporem, pod kterým se můžete shromáždit vy všichni, kteří chcete pracovat pro rozkvět naší vlasti a našeho národa. Tento prapor zdvihnete vy svými hlasy ve volbách a nám všem dodá odvahu postavit se proti lži, nenávisti a snaze o zavedení nové globální totality.

Chci být prezident vnímající bolesti naší země a jejích občanů, chci být partnerem a štítem pro ty, kteří se cítí být poškozeni systémem, chci být prezidentem sebevědomého nezávislého státu a spokojených občanů.

Základní principy, které přináším do výkonu úřadu prezidenta České republiky:

Jmenuji jen takového premiéra a takovou vládu, kde budou jednotlivá ministerstva vedena důvěryhodnými a kompetentními politiky s odborností pro danou oblast. V tomto bodě neustoupím žádnému nátlaku ani ze strany předsedy senátu, ani jiných zájmových skupin a účelových koalic.

Chci přizvat skutečné odborníky ke tvorbě koncepce politického, hospodářského, lesnického a zemědělského, vzdělávacího, právního, zdravotního, kulturního a sociálního rozvoje naší vlasti. Politické rozhodovací procesy musí být konečně založeny na konsensu odborníků, nikoliv motivovány politickými handly a šmelinou. Naše země má odborníky, kteří jsou schopni připravit dlouhodobou koncepci rozvoje armády, policie, hasičských a záchranných složek. Tato koncepce musí vycházet ze skutečných potřeb naší země, musí mít podporu vojáků, policistů, hasičů a záchranářů, kterých se bude bezprostředně týkat. Realizaci této koncepce nesmí narušovat a ničit zájmy různých lobbistů a korupčníků.

Jako prezident a vrchní velitel ozbrojených složek nikdy nepřipustím, aby byly zneužity proti lidu této země a aby byla armáda oslabována korupcí.

Postavím s jakékoliv snaze o zneužití politické moci a vnucování vakcinace neprověřenými přípravky celé generaci a zejména dětem. Toho jsme byli přímými svědky. Stejně tak budu stát ve vašem čele, pokud budete demonstrovat za svá práva proti vládě, která je bude porušovat vědomě nebo kvůli své neschopnosti.

Zvláštní pozornost budu věnovat médiím, zejména veřejnoprávním, která nesou svůj díl viny na současné politické situaci a krizi vedoucí k nevídané inflaci. Tato média se stala součástí cenzury, poklesla na úroveň normalizační žurnalistiky. Místo zdroje objektivních informací se stala nástrojem propagandy a indoktrinace podle zadání těch, kterým slouží politické loutky.

Budu iniciovat vznik koncepce samostatné zahraniční politiky, neboť dobré sousedské vztahy jsou pro život v míru lepší, než bombardéry, raketomety a tankové divize. Dobré vztahy prospívají obchodu, hospodářskému a kulturnímu rozvoji nás a našich sousedů blízkých i vzdálených. Fanatická nenávist není cestou k mírovému soužití mezi národy a naše země nebude beranidlem pro dosažení cizích zájmů.

Náš stát prostřednictvím zodpovědných politiků musí mít rozhodující vliv na strategické oblasti, jako jsou zejména vodní  a surovinové zdroje, potraviny, energetika, doprava a životní prostředí. Musí zasáhnout rychle a razantně vždy, když spravování a využívání těchto zdrojů, ať už v soukromém či státním vlastnictví, není ku prospěchu lidu naší země.

Prioritní oblastí je pro mě ochrana instituce manželství, podpora rodiny a výchova mladé generace ke zodpovědnosti ve vztazích. Národ, kde se nerodí děti a který si neváží svých seniorů, spěje ke svému zániku. Rád bych viděl, jak mladé rodiny mají více dětí a dětský smích zaplavuje náměstí, sídliště a návsi. Proto podpora rodiny bude mojí velkou prioritou doprovázenou činy.

Chci aktivně spolupracovat s novou vládou, sněmovnou a senátem na uskutečňování politiky vedoucí k rozvoji naší vlasti. Věřím, že jsme se všichni poučili z chyb učiněných po listopadu 89 a v nadcházejících volbách nebudeme důvěřovat planým slibům politických mafiánů, nekňubů a pokrytců.

Nenechme se ovládat za pomoci lží, strachu, rozséváním nenávisti a zloby.

Zvedněme symbolický prapor našeho národa, abychom mohli naše životy prožít šťastně v kruhu rodiny, našich přátel a mezi svobodnými spoluobčany ve svobodné zemi.

Jaroslav Turánek

Prof. Turánek